Επιπλομεταφορική εταιρία

Καθημερινές αποστολές Ελλάδα – Βουλγαρία – Ελλάδα, οικονομικά και αξιόπιστα
Αθήνα – Σόφια
Θεσσαλονίκη – Σόφια