Μετακόμιση Υπηρεσιών

Μετακόμιση Υπηρεσιών

Μετακόμιση υπηρεσιών στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Μετακόμιση Υπηρεσιών. Για μια ακόμα φορά ολοκληρώσαμε μια εργασία σε δημόσια υπηρεσία, όπως το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης φυσικά με απόλυτη επιτυχία.

Μετακόμιση Επιχειρήσεων

Η επιχείρηση μας όλα αυτά τα χρόνια έχει μεταφέρει πάρα πολλές μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, (κτιρίων άνω των 1.000 τ.μ.), οργανισμούς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) και δημόσιες υπηρεσίες όπως: Οργανισμός Εργατικής Εστίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τμήμα μουσικής, πιάνα, κλπ.), Σώμα Ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, Υπηρεσία δημοσιοοικονομικού ελέγχου κτλ. Πολλές φορές μεταφέραμε απόρρητα έγγραφα και ιδιαίτερα ευαίσθητα αντικείμενα, με την απαραίτητη συνοδεία των αρμόδιων αρχών.

Μετακόμιση Επιχειρήσεων

Ιδίως κατά την μεταφορά των γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων, η αστυνομική συνοδεία με τα των δικαστικών ήταν επιβεβλημένη.

Μετακόμιση Υπηρεσιών - Μετακόμιση Επιχειρήσεων

Επίσης η μεγάλη μας εμπειρία στον χώρο και ο επαγγελματισμός μας είναι αυτά που αναγνωρίζουν σε εμάς οι επαγγελματίες και μας επιλέγουν για την σωστή μετακόμιση – μεταφορά – μετεγκατάσταση της επιχείρησής τους.

Μετακόμιση Επιχειρήσεων

Άλλωστε το “ειδικοί στις μετακομίσεις” δεν το λέμε εμείς αλλά οι πελάτες μας.

Μετακόμιση Υπηρεσιών - Μετακόμιση Επιχειρήσεων

Μετακόμιση Επιχειρήσεων

Μετακόμιση Υπηρεσιών - Μετακόμιση Επιχειρήσεων

Μετακόμιση Υπηρεσιών - Μετακόμιση Επιχειρήσεων