ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Α. Εισαγωγή

 1. Η ιδιοτικότητα των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας είναι σημαντική για εμάς και είμαστε δεσμευμένοι για την εξασφάλισή της. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί τι κάνουμε για τις προσωπικές σας πληροφορίες.
 2. Με την συναίνεση της χρήσης των cookies, σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά, μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα cookies μας κάθε φορά που επισκέπτεστε την σελίδα μας.

Β. Πίστωση

 1. Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από SEQ Legal (seqlegal.com) και τροποποιήθηκε από την vpnMentor (www.vpnmentor.com)

Γ. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να  συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται:

 1. Πληροφορίες για την συσκευή σας συμπεριλαμβανόμενων, την IP διεύθυνσή σας, γεωγραφική τοποθεσία, τύπο προγράμματος και έκδοσης και λειτουργικό σύστημα.
 2. Πληροφορίες για τις επισκέψεις σας και πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμενης της πηγής παραπομπής, την διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές της σελίδας και την διαδρομή σας μέσα στον ιστοτόπο.
 3. Πληροφορίες που εισάγεται όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας όπως το email σας.
 4. Πληροφορίες που εισάγεται όταν δημιουργείται ένα προφίλ στην ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα το όνομά σας, φωτογραφίες του προφίλ σας, γένος, γενέθλια, κατάσταση σχέσης, ενδιαφέροντα και χόμπι, λεπτομέρειες σπουδών και στοιχεία απασχόλησης.
 5. Πληροφορίες που εισάγετε για να δημιουργήσετε συνδρομές στα email και ενημερωτικά δελτία.
 6. Πληροφορίες που δημιουργούνται όσο χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων, πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποια περίσταση την χρησιμοποιείται.
 7. Πληροφορίες που αφορούν οποιαδήποτε αγορά, υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή συναλλαγή που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας, που περιλαμβάνει το όνομά σας, διεύθυνση, τηλέφωνο, email διεύθυνση και λεπτομέρειες πιστωτικών καρτών.
 8. Πληροφορίες που στέλνετε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό να δημοσιευτούν στο ίντερνετ.
 9. Οτιδήποτε προσωπικές πληροφορίες μας στέλνετε.

Δ. Χρησιμοποιώντας τις Προσωπικές πληροφορίες

Οι προσωπικές πληροφορίες που έχουν υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας μας για τους καθορισμένους σκοπούς αυτής της πολιτικής ή στις σχετικές σελίδες αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τα ακόλουθα:

 1. Διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησης.
 2. Προσωποποίηση της ιστοσελίδας μας για εσάς.
 3. Επιτρέποντας τη χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.
 4. Στέλνοντας αγαθά που αγοράσατε μέσω της ιστοσελίδας μας.
 5. Παροχή υπηρεσιών μέσω  της ιστοσελίδας μας.
 6. Στέλνοντας δηλώσεις, τιμολόγια, υπενθυμίσεις πληρωμής και εισπράττοντας πληρωμές για εσάς.
 7. Στέλνοντας σε σας διαφημίσεις μέσω της online καμπάνια μας.
 8. Στέλνοντας σε εσάς ειδοποιήσεις μέσω email εφόσον εσείς ρητά το έχετε ζητήσει.
 9. Στέλνοντας σε εσάς ενημερωτικά δελτία αν έχετε εγγραφεί για αυτό.
  (Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή.)
 10. Στέλνοντας σε εσάς εμπορικές επαφές όσο αφορά την επιχείρησή μας ή τις επιχειρήσεις τρίτων όπου πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν.
 11. Παρέχοντας σε τρίτους στατιστικές πληροφορίες για τους χρήστες μας.
 12. Σας στέλνουμε ανακοινώσεις μάρκετινγκ σχετικά με την επιχείρηση μας ή τις επιχειρήσεις τρίτων όπου πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν.
 13. Διατηρώντας την ιστοσελίδα μας ασφαλή και αποτρέποντας την απάτη.
 14. Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ιστότοπου μας.
 15. Άλλες χρήσεις.

Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας θα έχουμε δικαίωμα να τις δημοσιεύσουμε. Αλλιώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια που μας παραχωρήσατε.

Η ρύθμιση απορρήτου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει την δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπό μας και μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας ιδιωτικούς ελέγχους στον ιστότοπο.

Δεν θα προμηθεύσουμε χωρίς την εκφρασμένη συγκατάθεση σας τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε ή για αυτούς ή άλλων τρίτων για άμεσο μάρκετινγκ.

Ε. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε από τους εργοδότες μας, ασφαλιστές, επαγγελματικούς συμβούλους, αντιπροσώπους, προμηθευτές ή υπεργολάβους όπως είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την πολιτική.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει των θυγατρικών μας της τελικής μας εταιρείας χαρτοφυλακίου και όλων των θυγατρικών της όπως είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

 1. Στο βαθμό που απαιτείται από τον νόμο.
 2. Σε σύνδεση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία.
 3. Προκειμένου να καθορίσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους με σκοπό την πρόληψη της απάτης και την μείωση του πιστωτικού κινδύνου).
 4. Στον αγοραστή (ή τον μελλοντικό αγοραστή) από οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακό στοιχείο που έχουμε, (ή σκέφτονται) για πώληση.
 5. Σε οπουδήποτε πρόσωπο που πιστεύουμε λογικά ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο ή άλλη ολοκληρωμένη αρχή για την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών, όταν κατά την λογική μας γνώμη, πόσο το δικαστήριο ή αρχή θα είναι λογική για τις προσωπικές πληροφορίες.

Εκτός από ότι προβλέπονται σε αυτή την πολιτική δεν θα παρέχουμε τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους.

ΣΤ. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων.

 1. Πληροφορίες που θα συλλέξουμε μπορούν να αποθηκευτούν, να επεξεργαστούν και να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.
 2. Πληροφορίες που θα συλλέξουμε μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες όπου δεν έχουν δίκαιο προστασίας δεδομένων ισοδύναμο με αυτό που ισχύει στην Ε.Ε.: ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία.
 3. Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας ή υποβάλλετε για την δημοσίευση στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου, σε όλον τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την χρήση ή την κακή χρήση τέτοιων πληροφοριών από άλλους.
 4. Συμφωνείται ρητά με την διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα (ΣΤ.)

Ζ. Διατηρώντας προσωπικές πληροφορίες

 1. Αυτή η ενότητα (Ζ.) καθορίζει τις πολιτικές και την διαδικασία διατήρησης δεδομένων οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις όσον αφορά την διατήρηση και την διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.
 2. Προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό, δεν φυλάσσονται για περισσότερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ή για αυτούς τους σκοπούς.
 3. Χωρίς να θίγεται το άρθρο Ζ-2 θα διαγράφουμε συνήθως τα προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στις κατώτερες κατηγορίες κατά την ημερομηνία/ώρα που καθορίζεται παρακάτω:
  1. Προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στις 12:00.
  1. Εάν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα ενδέχεται να είναι σχετικά με οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ή μελλοντική νομική διαδικασία.
  1. Προκειμένου να καθορίσουμε να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους με σκοπό την πρόληψη της απάτης και την μείωση του πιστωτικού κινδύνου).

Η. Ασφάλεια για προσωπικές πληροφορίες.

 1. Θα λάβουμε λογικές τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών.
 2. Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε, στους ασφαλείς διακομιστές μας. (Κωδικός πρόσβασης και τείχος προστασίας, προστατεύεται).
 3. Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές συνάπτονται ένω η ιστοσελίδα μας προστατεύεται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.
 4. Αναγνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου είναι εγγενώς ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του μέσω του διαδικτύου.
 5. Είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ τον κωδικό πρόσβασης παρά μόνο για να συνδεθείτε στον ιστότοπο μας.

Θ. Τροποποιήσεις

 1. Μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε αυτή την πολιτική κάθε στιγμή δημοσιεύοντας καινούργια εκδοχή στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ελέγχεται αυτή την σελίδα περιστασιακά για να εξασφαλίσετε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγές γίνονται σε αυτή την πολιτική. Θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές αυτής της πολιτικής μέσω email ή από ιδιωτικά συστήματα μηνυμάτων στην ιστοσελίδα μας.

Ι. Τα δικαιώματα σας.

Μπορείτε να μας καθοδηγήσετε να σας παράσχουμε στοιχεία που έχουμε για εσάς. Η παροχή αυτών των  πληροφοριών θα υπόκειται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Καταβολή τέλη.
 2. Την παροχή των καταλλήλων αποδεικτικών στοιχείων για την ταυτότητά σας. (Φωτοαντίγραφο του πιστοποιημένου διαβατηρίου ή ταυτότητας από συμβολαιογράφο συν ένα αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας που εμφανίζει την τρέχουσα διεύθυνση.)

Μπορούμε να παρακρατήσουμε προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε στο βαθμό που επιτρέπετε από τον νόμο.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στο μάρκετινγκ.

Στην πράξη, συνήθως συμφωνείτε ρητά εκ των προτέρων με τη χρήση των προσωπικών στοιχείων για τον σκοπό του μάρκετινγκ ή μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες για το σκοπό του μάρκετινγκ.

Κ. Ιστοσελίδα τρίτου μέρους.

Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και λεπτομέρειες σχετικά με τον ιστότοπο τρίτου μέρους. Δεν έχουμε τον έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων.

Λ. Ενημέρωση των πληροφοριών.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι προσωπικές πληροφορίες που κατέχουμε για τις ανάγκες σας χρειάζονται διόρθωση ή ενημέρωση.

Μ. Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν ένα αναγνωριστικό (μια σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό τότε αποστέλλεται ξανά στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από τον διακομιστή.

Τα cookies ενδέχεται να είναι μόνιμα ή συνεδριάσεων. Ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί από τον χρήστη πριν την ημερομηνία λήξης. Ένα cookie συνεδρίας από την άλλη θα λήξει στο τέλος της περιόδου λειτουργείας του χρήστη, όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα cookies τυπικά δεν περιέχουν πληροφορίες που αναγνωρίζει προσωπικά έναν χρήστη.

 1. Τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας και ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:
  1. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics και το AdWords στην σελίδα μας για την συλλογή στατιστικών στοιχείων για την βελτίωση της χρηστικότητα του ιστότοπου, την ανάλυση της χρήσης του, την πρόληψη της απάτης και την βελτίωση της ασφάλειας του.
  1. Την βελτίωση  της στόχευσης των διαφημίσεων και της αποτελεσματικότητας τους.
 2. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπει να δέχεστε ή όχι cookies. Καθώς και σου δίνουν την δυνατότητα να διαγράψεις τα είδη υπάρχοντα.

Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία πολλών ιστοσελίδων. Αν αποκλείσετε τα cookies δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.