Премествания в чужбина – Транспорт в Солун, Атина и в цяла Гърция, Европа и в цял свят

Мебелен транспорт”  предлага един цялостен пакет от услуги за складирането,  разпределянето и доставката на вашата стока в  област Солун, Атики и Ираклио Крит, както и към всяка точка на Гърция и други държави в чужбина.

Седалището ни е в Солун, но имаме клонове в Атина и в Крит. Клиентите ни са от цяла Гърция и често от други Европейски държави. Така е сигурно, че можем да покрием всяка дестинация на транспорт и преместване.

Дестинациите на специален транспорт (comple товари) към чужбина са: Англия, Германия, България, Италия, Франция, Чехия, Турция, както и към цяла Европа. Естествено обслужваме и  комбинирани товари (groupage) към Австралия, Америка и където е необходимо.

Всекидневните точки или ежеседмичните пратки в Гърция са: Атина, Крит, Александруполи, Лимнос, Волос, Драма, Серрес, Лариса.  

Клиентът ни ще бъде изцяло информиран за транспорта, за пристиганто и за предаването на неговата стока от опитен персонал, който работи ежедневно за правилното разпределяне на вашата стока.